ÜRÜN ARAMA ...
 
Kalite Politikamız
İndirimdekiler
Yeni Ürünler
Bayilik Başvurusu
İnsan Kaynakları
Sık Sorulan Sorular
Sertifikalar
Proje Destek
Referanslarımız
ULAŞIM
EĞİTİM ŞART
ENGLISH
PRODUCTS
 
ÜRÜN KATAGORİLERİ
Onduline Membran
Standart Membran
Folyolu Bant
Shingle
OSB Yonga Levha
Onduline Levha
Sıva Filesi
MEGABOARD Extrüde Levha
Styrapor
Yapı Kimyasalları UKS
Yapı Kimyasalları KÖSTER
Drenaj Levhası
Cam Yünü
Taş Yünü
Askı Pimi
Süzgeçler
Dilatasyon Profilleri
Bant Çeşitleri
Geo Tekstil
Dramix Beton Katkı
Saç Çatı Levhaları
CTP Çatı Levhalar
Beton Levhalar
Alçıpan Levhalar
Dubel
Buhar Dengeliyiciler
Teneke Asfalt
Montaj Pulu
Profil
Telis Bezi
DÖRKEN
İtalyan Şaluma
İSONEM
Su Tutucu Bant
Kalıp Yağı
TPO MEMBRAN
PVC MEMBRAN
GEO MEMBRAN
PVC RONDELA
KNAUF Mineral Yün
KNAUF Mineral Şilte
 


    Sipariş sepeti

    Boş / Empty


 
EĞİTİM ŞART

ASFALT: Koyu kahverenginden siyaha kadar değişen , kuvvetli bağlayıcı özelliği olan, kıvamlılık bakımından katı, yarı katı, ya da sıvı halde olabilen, doğal halde bulunan ya da ham petrolün arıtılmasından elde edilen ve başlıca hidrokarbonlardan oluşan bir maddedir.

OKSİDE ASFALT:
Birçok organik maddede olduğu gibi bitüm de havayla temas ettiğinde yavaşça oksidasyona uğrar.Oluşan polar oksijen içeren gruplar daha büyük moleküler ağırlıklara sahip miseller halinde toplanır ve bitümün viskozitesi artar.Oksidasyonla viskozitesi arttırılmış asfalta okside asfalt denir.

MODİFİYE ASFALT:
Katkı maddesi bitüme katılarak, modifiye bitüm elde edilir. Modifikasyon kullanılacak katkı maddelerinin ve modifiye bitümlerin, uygulamada etkili uygun ve ekonomik olması açısından etkilidir.

POLİMERLER:
Polimerler birbirinin tekrarı olan ünitelerin kimyasal bileşimi ile oluşan makromoleküllerdir. Bitüme polimer ilavesinin amacı, bitümün viskoelastik davranışını değiştirmek ve özellikle, düşük sıcaklıklardaki davranışına zarar vermeden, sıcaklığa karşı hassasiyetini azaltmaktır.

PLASTOMER:
EVA ve polietilen ataktık polipropilen gibi polyolefinleri içeren polimer türüdür. EVA hariç, bu gruptaki polimerler bitümen düşük sıcaklık performansını iyileştirmemektedir.Dolayısı ile düşük sıcaklıkların (< -10°C) bulunmadığı bölgelerde kullanılmaları uygundur.

ELASTOMER:
%30 styren içerikli SBS, poli izopren, neopren, kauçuk emülsiyonları gibi düşük sıcaklık performansını iyileştiren polimer türüdür.

EMÜLSİYON:
Emülsiyon, birbiri içinde çözünemeyen iki sıvıdan birinin ötekisi içinde küçük küre tanecikleri halinde üniform halinde dağılmasıdır.

SOLÜSYON:
Solüsyon, birinin diğerinin içinde homojen olarak çözünebildiği iki sıvınin oluşturduğu karışımdır.

KATRAN:
Katran, başlıca kömürün ve odunun kapalı bir sistem içerisinde kuru kuruya damıtılmasından elde edilir.Bu şekilde elde edilen katrana ham katran denir.Genellikle katran bu şekliyle değil arıtıldıktan sonra kullanilir.

YUMUŞAMA NOKTASI:
Yumuşama noktası, bir su banyosu içine yerleştirilmiş, üzerinde bir bilya bulunan, standart bir kalıp içerisindeki bitümlü maddenin belli bir hızla ısıtılmasıyla, yumuşayan malzemenin tabana değdiği anda termometrede okunan sıcaklıktır.

PENETRASYON:
Standart bir iğnenin belirli bir yük altında ve belirli bir süre içinde, asfalt numunesı içerisine dikey olarak batma mesafesidir.

ÖZGÜL AĞIRLIK:
Bitümlü maddelerin özgül ağırlığı, bunların 25°C’de hacmi bilinen bir miktarının ağırlığının aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki suyun ağırlığına bölünmesinden elde olunan orandır.

VİSKOZİTE:
Akmaya karsı direncin bir ölçüsüdür.Viskozite, kıvamlılığı ifade için kullanılan bir genel terimdir.Kıvamlılık arttıkça yani asfalt yarı katı hale yaklastıkça viskozite degeri de yükselecektir.Asfaltın viskozitesi sıcaklığa bağlı olarak değişir.Sıcaklık yükseldikçe viskozite değeri küçülür, sıcaklık düstükçe viskozite değeri artar.

COLD BENDİNG:
Bitümlü örtülerin, soğukta kırılganlığını bulmak için kullanılan bir test metodudur.Bitümlü örtülerin düşük sıcaklıktaki davranışını izlemek açısından önemlidir.

POLİETİLEN:
Sanayi atıklarından elde edilen, az da olsa polipropilen ve diğer polimerleri içeren, yol üst yapılarında kullanılan katkılı bağlayıcıların üretimlerinde kullanılırlar. Düşük sıcaklıklarlarda daha az kırılgan ve daha elastik bir özellik gösteren bir bağlayıcı elde edilir.

MELT FLOW İNDEX:
Polistren hammaddesinin erime akış indisini test etmek için uygulanan bir test metodudur.Polistren hammaddesinin uygunluğunu veya uygunsuzluğunu saptamak için kullanılır.

ISI İLETKENLİĞİ/ISI DİRENCİ TESTİ:
Isi yalıtım levhalarında ısı iletkenliği katsayısı ve ısı direnci değerlerinin kontrol edilmesi için kullanılan test metodudur.

AKMA NOKTASI TESTİ:
Su yalıtım örtülerinin, belirli süre boyunca, belirli sıcaklıkta akmaya karşı direncini test etmek için kullanılan bir test metodudur.

KABARMA:
Mineral kaplı su yalıtım örtülerinin üstündeki bazalt taşlarda, sıcaklık ve suyla olan anı değişimlerde gözlenen kabarcıklanmadır.

AKREDİTASYON:
Akreditasyon; laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının Ulusal kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini ifade eden bir kavramdır.

ASTM:
Amerikan standartlarının kısaltmasıdır.(American Society for Testing and Materials)

İSO:
Uluslararasi Standartlari Organizasyonu’nun kısaltmasıdır.(International Organization for Standardization)

CE:
CE işareti Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafindan ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir.(Conformity of Europe)

EN:
Avrupa Birliği üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluşturmuştur.Bu sistemlerin en önemli amacıysa, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır.AB’ye üye ülkeler ulusal standartları yerine Avrupa Normlarını oluşturmuştur.(European Norm)

TSE:
Türk Standartları Enstitüsü

KAUÇUK:
Yol üst yapılarında kullanılan bağlayıcıların yapımında kullanılan polimerlerdendir.Geri kazanılmış kauçuklar, kullanılmış lastik tekerlerinin granül hale getirilmesi ile elde edilir.Bitüm içinde tam olarak çözünemeyen bu malzemenin karışıma eklenmesi sonucunda elastikiyet belirli bir ölçüde sağlanır.